Knowledge Management

Een introductie van Knowlegde Management in 3 minuten (zie film).

Voor het implementeren van Knowledge Management gebruikt Helidor Applied Concept Mapping.  Applied Concept Mapping is een aanpak voor het in kaart brengen, vastleggen en verbinden van kennis, ervaringen en inzichten van medewerkers alsook van processen.

Concept maps hebben hun weg gevonden naar het bedrijfsleven. Nonaka en Takeuchi benadrukten al hoe belangrijk het is om kennis van deskundigen in een bedrijf te documenteren.

De kracht en waarde van organisaties zit vooral in de mensen die er werken. Het vasthouden van ‘Human Capital’, dit te delen met collega’s en direct te kunnen doorgeven aan nieuwe medewerkers is van zeer grote waarde. Applied Concept Mapping is ook geschikt voor het analyseren van interne processen teneinde deze op een lijn te brengen. Het geeft inzicht in hoe efficiënt teams samen (zouden moeten) werken en communiceren. Het leidt vaak tot eyeopeners en nieuwe, meer effectieve manieren van werken.

Helidor heeft inmiddels deze aanpak bij diverse organisaties ingevoerd.